Video: Genom Libbis lins på mammografi

Libbi har varit på mammografi. Ca 83 % av dem som fått en kallelse deltar i screeningen. Alla får dock själv bestämma om de vill eller inte vill delta i screeningen. Med hjälp av screeningen försöker man upptäcka bröstcancer i ett tidigt, symptomfritt stadium. Syftet med screeningen är att minska antalet dödsfall i bröstcancer.