Utgivningsdagar

ByaNytt & KustNytt utkommer med 10 nummer/år.

Utgivningsdatum 2023

 

ByaNytt

Nr 1                     Hälsa & välmående, Utkommer 2.2

Nr 2                     Bygga & Renovera, Utkommer 23.2

Nr 3                     Teknik & Utveckling, Utkommer 23.3

Nr 4                     Mat & Dryck, Utkommer 20.4

Nr 5                     Trädgård & Uteliv, Utkommer 19.5

Nr 6                     Sommarliv,  Utkommer 15.6

Nr 7                     Utbildning & Företagande , Utkommer 31.8

Nr 8                     Hus & Hem, Utkommer 28.9

Nr 9                     Vörå, Utkommer 26.10

Nr 10                  Vinterliv, Utkommer 30.11

 

KustNytt

Nr 1                     Hälsa & välmående, Utkommer 9.2

Nr 2                     Bygga & Renovera, Utkommer 9.3

Nr 3                     Teknik & Utveckling, Utkommer 6.4

Nr 4                     Mat & Dryck, Utkommer 4.5

Nr 5                     Trädgård & Uteliv, Utkommer 1.6

Nr 6                     Sommarliv, Utkommer  29.6

Nr 7                     Utbildning & Företagande, Utkommer 14.9

Nr 8                     Hus & Hem, Utkommer 12.10

Nr 9                     Närpes, Utkommer  9.11

Nr 10                  Vinterliv,Utkommer 14.12